Behandling av barn

Ved fødselen er barnets hode mer elastisk enn hos en voksen person. Dette betyr at hodets mange knokler kan komme ut av normal posisjon under fødselen. Hvis barnet er tatt med tang eller sugekopp, er dette ikke uvanlig. Også størrelsen på barnet, barnets leie i magen og fødselens varighet er av betydning. På sikt kan en slik skjevhet føre til ulike symptomer som for eksempel kolikksmerter, hyperaktivitet, kronsk ørebetennelse, mye gulping, fysiske skjevheter og urolig søvn.

Behandlingsmetoden er også forebyggende.
I USA er det vanlig at en osteopat undersøker det nyfødte barnet. Blir det oppdaget skjevheter eller andre svekkende funksjoner, blir det behandlet med en gang slik at det ikke utvikler seg til et større problem senere i livet.

Startet i desember 2010 på en deltidsutannelse innen pediatri (osteopatisk behandling av barn) i Geneve. Denne er nå fullført.